Vissza a kezdőlapra

GeoEasy V3
Geodéziai Feldolgozó Program
(c) DigiKom Kft. 1997-

Szoftver ismertető

A feldolgozó szoftver
Mérési eredmények és koordinátajegyzékek
A grafikus ablak
Geodéziai számítások
Számítások egy ponton
Eredmények
Modulok

A feldolgozó szoftver

A GeoEasy programcsomag geodéziai mérések illetve mérőállomásokkal rögzített adatállományok feldolgozására szolgál. Lehetővé teszi mind az alappontok mind a részletpontok koordinátáinak kiszámítását, grafikus megjelenítését, a mérési és számítási jegyzőkönyvek megjelenítését illetve nyomtatását valamint az adatok más programok felé átadását. A program különböző operációs rendszerek alatt (Windows 95/98/ME/NT 4/2000/XP/Vista/7/8/10, Unix/Linux) egyaránt használható, azonos funkcionalitás mellett.

A GeoEasy a Windowsban megszokott kényelmes felhasználói felületet nyújt a geodéziai mérések feldolgozásához. Használata könnyen elsajátítható, magyar nyelvű súgó és oktatóanyag áll a felhasználók rendelkezésére.


 

Formátumok Kiterjesztések
Geodimeter *.ARE, *.JOB
Sokkia *.SET, *.SCR, *.SDR
Leica *.GSI, *.IDX
TopCon *.700, *.210
Trimble M5 *.m5
Nikon *.NIK
GeoProfi *.MJK, *EOV, *.SZT, *.HER, *.HKR, *.HDR
GeoCalc *.GMJ
Vesszővel tagolt fájlok *.CSV
AutoCAD DXF *.DXF
Domborzat rács (DEM) *.ASC, *.ARX
GeoZseni gjk *.GJK
Surv CE rw5 *.RW5, *.RAW
Általános export/import formátum *.DMP
GeoEasy *.GEO, *.COO

A GeoEasy aktuális verziója számos műszer és szoftver adatait képes közvetlenül fogadni, illetve a kézi adatbevitelt, módosítást is lehetővé teszi.

A GeoEasy ComEasy modulja közvetlenül kommunikál a mérőműszerrel.

Más forrásból érkező adatok fogadásához igény szerint további konvertáló modullal bővíthető.

A GeoEasy az összetartozó mérési adatokat három azonos nevű szöveges fájlban tárolja. A GEO kiterjesztésű fájlok tartalmazzák a mérési eredményeket, a COO kiterjesztésűek a koordinátákat, a PAR pedig a mérési jegyzőköny járulékos adatait (műszer, dátum, észlelő, stb). A műszerek vagy más szoftverek állományainak betöltése és mentése után a program a létrehozott GEO, COO illetve PAR fájllal dolgozik tovább. Egyidőben tetszőleges számú adatállomány lehet megnyitva, a GeoEasy a számítások során különböző állományokban tárolt adatokat is képes felhasználni. Például egy előmetszés két külső irányához tartozó mérések két különböző állományban lehetnek, a hálózat kiegyenlítés során több mérési állomány tartalmát tudjuk együttesen feldolgozni.

A GeoEasy-ben a koordináták megjelenítési élessége beállítható, nem csak centiméteres, hanem miliméteres, tizedmiliméteres koordináták is használhatók a programmal.

Vissza a lap tetejére

Mérési eredmények és koordinátajegyzékek megjelenítése

A betöltött állományokhoz tartozó mérési eredmények és koordinátajegyzékek megjelenítéséhez és módosításához több fajta úgynevezett maszkot kínál a rendszer, mely készletet a felhasználók is bővíthetik. Segítségükkel a képernyőn az adatállományt a felhasználó közvetlenül módosíthatja. A maszk ablakokban táblázatos formában jelennek meg a mérési illetve koordináta adatok. A mérési jegyzőkönyvben egy sornak minősülnek azok az adatok, melyek egy pontra vonatkoznak. Ez lehet álláspont vagy mért/irányzott pont.

A megjelenő adatok színe különböző lehet, ha táblázat fejlécében több érték neve jelenik meg. A szín arra utal, hogy a felsoroltak közül aktuálisan melyik érték jelenik meg. A geodéziai számítások a mérési jegyzőkönyvből illetve a koordinátajegyzékből is végrehajthatóak.

Vissza a lap tetejére

A grafikus ablak

A betöltött adatállományok előzetes illetve végleges koordinátával rendelkező pontjait egy vagy több grafikus ablakban jeleníti meg a rendszer. A számítások a grafikus ablakból is kezdeményezhetők. A grafikus ablakokban az összes betöltött állomány koordinátával rendelkező pontjai megjelennek. Egy nullkör felett jelenik meg a pontszám. A nullkör kitöltése piros, zöld vagy fehér lehet, attól függően, hogy álláspontról, tájékozott álláspontról vagy álláspontként nem használt pontról van szó. Azok a pontok, melyek neve piros szinnel jelenik meg csak előzetes koordinátával rendelkeznek. Menü, eszközsor, felbukkanó menü könnyíti meg a felhasználó munkáját. A grafikus ablakban az egér segítségével is kijelőlhetők a számítási műveletbe bevont pontok. A grafikus ablakban nagyíthat, kicsinyíthet, hogy éppen a megfelelő részt lássa, a pontszám, mérések, részletpontok megjelenítését be- és kikapcsolhatja. Egyidőben több grafikus ablak is nyitva lehet.

Vissza a lap tetejére

Geodéziai számítások

A GeoEasy-vel elvégezhető geodéziai számítások több mérési jegyzőkönyv adatainak a felhasználásával történhet. Az egyidőben több pont koordinátáinak illetve tájékozásának kiszámításával járó számítások mind a jegyzőkönyv, koordinátajegyzék és a grafikus ablak menűsorából indíthatók. A következő feladatok elvégzésére van lehetőség:
Tájékozás  Tájékozás számítása az összes olyan álláspontra, melyre eddig nem volt, vagy csak előzetes középtájékozási szög állt rendelkezésre. Minden olyan pontot tájékozó iránynak tekint a program, melyre végleges koordináta található a koordinátajegyzékben. A középtájékozási szög a távolsággal súlyozottan kerül kiszámításra.
Sokszögelés Mindkét végén kapcsolt és tájékozott, mindkét végén kapcsolt egyik végén tájékozott, szabad illetve beillesztett sokszögvonalak számítása. A rendelkezésre álló adatok alapján a program automatikusan választja ki a sokszögvonal típusát. Az oda-vissza mért távolságokat közepeli. A jelentkező szögzáró hibát egyenletesen, míg a hossz-záró hibát az oldalhosszak arányában osztja szét a program.
Sokszögelési csomópont Egy pontba összefutó szabad sokszögvonalak együttes feldolgozása. A szabad sokszögvonalakból számított csomópont koordináták súlyozott közepelése után a program automatikusan újraszámolja a vonalakat egyik végén tájékozott sokszögvonalként. A csomópontba tetszőleges számú vonal futhat össze.
Magassági vonal Mindkét végén ismert magasságú ponthoz kapcsolódó vagy szabad magassági vonalak számítása. A jelentkező záró hiba az oldalhosszakkal négyzetes arányba kerül szétosztásra. 
Magassági csomópont Egy pontba összefutó szabad magassági vonalak együttes feldolgozása. A szabad magassági vonalakból számított csomópont magasságok súlyozott közepelése után a program automatikusan újraszámolja a vonalakat a csomópont magasságának a figyelembe vételével. A csomópontba tetszőleges számú vonal futhat össze.
Két egyenes metszése Két-két koordinátás ponttal megadott egyenes metszéspontjánal számítása.
Vonalpont Két pont közötti egyenesre eső pont koordinátának számítása vízszintes távolság alapján.
Előzetes koordináták Előzetes koordináták számítására kiegyenlítés esetén lehet szükség illetve akkor, ha a grafikusan szeretné kijelölni a számításokhoz a pontokat. A program először az összes koordinátával még nem rendelkező pontra vízszintes koordinát számít és elvégzi az álláspontokon az előzetes tájékozást. A koordinátaszámítás egyszerű pontkapcsolással történik (előmetszés, hátrametszés, ívmetszés, poláris pont, oldalmetszés, ívoldalmetszés). A vízszintes koordináták meghatározása után a magasságok számítása következik, trigonometriai magasságmérés módszerével.
Hálózat kiegyenlítés A GeoEasy a GNU Gama nyílt forráskódú hálózat kiegyenlítő szoftver használja hálózatok kiegyenlítésére. Egy-, kettő- és háromdimeziós beillesztett és szabd hálózatok kiegyenlítésére van lehetőség.
Koordináta transzformáció Transzformáció két koordináta állomány között az azonos pontok koordinátája alapján, a legkisebb négyzetek módszerével. A programmal három illetve négy paraméteres Helmert, affin valamint mások és harmadfokú polinomos transzformáció számítható.
Részletpontok Az összes poláris részletpont vízszintes koordinátáinak és magasságának számítása. A tájékozási szög számítás (lásd Tájékozások) automatikusan végrehajtódik, ha szükséges, és csak utána kezdődik el a poláris részletpontok koordinátáinak kiszámítása. A magasság meghatározására csak akkor kerül sor, ha minden szükséges adat rendelkezésre áll (műszer és jelmagasság, zenitszög és ferde távolság stb.).
Homlokzatmérés Több alapvonaról mért térbeli előmetszések feldolgozása.
Területszámítás Az egérrel kijelölt koordinátás pontok által körbezárt terület kiszámítása.
Törtvonal hossza Az egérrel kijelölt koordinátás pontok közötti távolságok és össz hossz kiszámítása.
Ívkitűzés Két egyenes szakasz közötti ív főpontjainak és részletpontjainak koornátaszámítása. Átmeneti íves és tiszta körívek számítására is van lehetőség. .
DTM Digitális terepmodel létrehozása, szintvonal, földtömeg számítás
Regresszió számítás kiegyenlítő egyenes, sík, kör, gömb, stb. számítás

Vissza a lap tetejére

Számítások egy ponton

A mérési jegyzőkönyv, a koordinátajegyzék vagy a grafikus ablakban bármelyik pont nevén vagy pontjelén a jobb egérgombot nyomva tartva egy felbukkanó menü jelenik meg, mely az egy pontra vonatkozó számítási lehetőségeket tartalmazza.
 
Irányszög/Távolság Egy pontról több más pontra vonatkozó irányszögek és távolságok számítása. 
Kitűzés Egy álláspontról egy referencia irányhoz képesti poláris és derékszögű kitűzési méretek számítása.
Tájékozás Súlyozott középtájékozási szög számítása a felhasználó által kiválasztott tájékozó irányok alapján (a súly a tájékozó pontok távolsága).
Előzetes tájékozás Előzetes tájékozás számítása azokon a pontokon, melyekre csak előzetes koordináták állnak rendelkezésre. 
Poláris pont Poláris pont számítása vízszintes és/vagy magassági értelemben. 
Előmetszés Tájékozott irányértékes előmetszés számítása. Az előmetszés végrehajtásához előzőleg a felhasználandó álláspontokon a végleges tájékozást el kell végezni. 
Hátrametszés Egy pont koordinátáinak meghatározása hátrametszéssel. 
Ivmetszés Egy pont koordinátáinak meghatározása ívmetszéssel. 
Kiegyenlítés Ez a funkció egy pontos kiegyenlítést tesz lehetővé. A kiválasztott pont magassága vagy vízszintes koordinátái vagy minhárom koordinátái a betöltött mérési jegyzőkönyvek összes mérési eredményének figyelembe vételével kerülnek kiszámításra.
Magasság Egy pont magasságának meghatározása trigonometriai magasság mérések alapján. A pont magassága az egyes értékek súlyozott számtani közepeként kerül kiszámításra. A súly a távolságok négyzetének a reciproka.
Részletpont Egy álláspontról mért részletpontok koordinátáinak kiszámítása.

Vissza a lap tetejére

Eredmények

A GeoEasy többféle formátumban képes adatot szolgáltatni.