Vissza a kezdőlapra
DatView


Dat szabvány szerinti térképi adatok megjelenítése

A DatView felhasználási lehetőségei
Megjelenítés
Az adatforrás
Ablakkezelés
Objektumféleségek kiválasztása
Az adatok, attribútumok megjelenítése

A földmérési törvény szerint kötelezően használandó, a földmérési alaptérképre vonatkozó adatcsere formátum megjelenítésére egyik kész térinformatikai program sem alkalmas közvetlenül. A Dat adatállományok megjelenítésére alkalmas programot készítettünk, mely a Dat formátumú adatok más térinformaikai rendszerek felé átvitelét is biztosítja.. A DatView program Windows 95/98/ME/NT/2000 operációs rendszer alatt használható. Alkalmas a DAT állomány grafikus megjelenítése mellett az objektum táblák tartalmának lekérdezésére is. Egy DAT állomány tartalmát egyidőben több grafikus ablakban is szemlélhetjük, objektum féleség szerint ki/be kapcsolhatjuk és módosíthatjuk a megjelenítést.
Vissza
a lap tetejére

A Datview program a megjelenítést nem közvetlenül az ASCII Dat adatcsere fájlból végzi, mivel ez nem lenne elég hatékony. A megjelenítő program használata előtt az ASCII  DAT adatcsere fájl tartalmát egy olyan adatbázis kezelőbe kell betölteni, mely ODBC meghajtóval rendelkezik (például Oracle, MS Access, SQL Server). Erre a feladatra egy segédprogram (DAT2DB) készült. Ennek a programnak az adatbázisba betöltés mellet egy másik funkciója, hogy az egyes DAT objektumokhoz meghatározza a befoglaló téglalap (MBR) koordinátáit, erre a hatékonyabb megjelenítés miatt van szükség. Az adatbázis kezelőt  csak egy gépre kell telepíteni, a többi számítógép a hálózaton keresztül is elérheti az adatokat.
Vissza
a lap tetejére

A program használatához szükséges, hogy minden kliens számítógépen a használt adatbázishoz szükséges ODBC meghajtót telepítsék.

A Datview program egy úgynevezett Multi Single Document Interface. Ez azt jelenti, hogy a programmal egyidőben csak egy DAT adatbázis tartalmát tekinthetjük meg, de azt több grafikus ablakban is. A  program a grafikus adatokat (T_PONT, T_VONAL, T_HATARVONAL, T_HATAR, T_FELULET) tartalmazó táblák tartalmát áttölti a számítógép memóriájába a hatékonyabb megjelenítés és a célszerűbb adatstruktúrák megvalósítása érdekében. A megjelenítés során az egyes objektumféleségeket tekintjük egy egységnek (rétegnek). Egy objektumféleséghez tartozó geometriai elemek ki/be kapcsolhatók, átszínezhetők, megjelenítési sorrendjük megváltoztatható.
Vissza
a lap tetejére

A grafikus ablakban nagyíthat, kicsinyíthet  Az ablak szélén görgetési sávok (scrollbar) is megjelennek, ha nem fér el minden részlet az ablakban. Az egérrel ablakos nagyítást is megadhat. Természetesen a grafikus ablak méretét is módosíthatja, a keretek húzásával. A fő ablak jobb alsó részén látható az egér aktuális poziciója (EOV) és az ablak széléssége (méter). Második, harmadik, stb. grafikus ablakot nyithat meg az Ablak > Új ablak menüpont segítségével vagy az eszközsor harmadik nyomógombjával.
Vissza
a lap tetejére

A grafikus ablak tartalmát a Nézet > Objektumféléségek menüpont kiválasztása vagy az eszközsor negyedik gombjának megnyomása után megjelenő párbeszédablakban módosíthatja.

Az ablak bal oldalán az egyes objektumféleségek listája látható az objektumok számával együtt, a sorrend a megjelenítési sorrendet is jelenti, a legfelső objektumféleség kirajzolása történik meg utoljára. Az objektum félségeket ki/be lehet kapcsolni az első kis négyzet (Checkbox) segítségével. A négyzet utáni ábra utal az objektum féleséghez kapcsolódó geometria típusára (pont, vonal, felület). A TX01 egy speciális objektumféleség ez nem szerepel a DAT szabványban, ez a T_FELIRAT tábla tartalmát jelenti. A lista alatti Fel, Le, Előre, Hátra gombok segítségével módosíthatja az objektumféleségek megjelenítési sorrendjét. Egyszerre több objektumféleségre is vonatkozhat a művelet, ha többet választott ki a Shit és Ctrl billentyű valamint az egér kattintások segítségével. Az ablak jobb oldalán méretaránytól függő megjelenítést állíthat be az objektumfélségekre, ez az összes kijelölt rétegre vonatkozik. A minimum, maximum mezőkbe azt a minimális illetve aximális ablak szélességet kell megadni, amikor látni szeretnénk az adott objektumféleségeket. A vonal illetve kitöltés szín a szelektált objektumfélségek megfelelő tulajdonságainak beállítására szolgál.

Ha több grafikus ablak is nyitva van akkor az objektumfélségekre vonatkozó beállítások csak az aktív ablakra vonatkoznak. Így különböző megjelenítéseit állíthatja elő ugyanannak az adatbázisnak.
Vissza
a lap tetejére

A geometriai adatok mellett az objektum táblákban tárolt adatok is megtekinthetők. Erre a grafikus ablakban a jobb egérgomb használható. Megnyomása után azon a helyen található objektumok listája jelenik meg egy menüben Egy elem kiválasztása után a hozzátartozó objektum adatai jelennek meg egy ablakban.

Egyszerre több objektum attribútumait is megjeleníthetí, a fenti műveletet megismételve. Az attribútumokat tartalmazó ablakot a program automatikusan nem zárja le. A fájl menü DXF és MIF/MID export menüpontjának segítségével a bekapcsolt objektumféleségeket AutoCAD vagy MapInfo adatcsere formátumba írhatjuk ki. A MapInfo MIF/MID formátum esetén a grafikus elemekhez kapcsolt adatbázis adatok megörződnek.
Vissza
a lap tetejére